Home

Dit is de website van de Stichting Loo-Archief. De stichting beheert een verzameling documenten, parafernalia, boeken en gegevens. Het is een – voor familie-archieven – omvangrijke verzameling over de familie Loo die zijn oorsprong vindt in het gebied rond Marl (Duitsland).

De stamvader van de familie is Wessel vamme Loo. Er zijn aanwijzingen dat Bernhardus Crampe van der Sickenbeke (circa 1257) de stamvader is. Dat staat echter nog niet vast. De namen van de afstammelingen van Wessel worden op verschillende manieren geschreven, onder andere Loo, Loe, van de Loo en van der Loo.

Naast het beheer van het archief, geeft de stichting sinds 1946 een blad uit voor beginstigers: de Loo-Kroniek. Inmiddels zijn 62 nummers verschenen. Op termijn zullen de oude nummers van de Loo-Kroniek hier in elektronische vorm beschikbaar komen.

De stichting organiseert elke vijf jaar een reünie. Op 18 juni 2016 heeft de laatste Loo-reünie plaats gevonden in Loo bij Duiven in de nabijheid van De Loowaard. Op de website zullen binnen afzienbare termijn verslagen en foto’s van de reünies te vinden zijn.

De persoonsgegevens in het archief waren tot enkele jaren geleden grotendeels alleen in kaartenbakken en mappen beschikbaar. Sinds begin 2008 worden de persoonsgegevens ook in elektronische bestanden vastgelegd met het oog op betere ontsluiting van de gegevens. De gegevens in deze bestanden zijn op dit moment onderwerp van een uitgebreide controle. De gegevens zijn ook hier beschikbaar.

De stichting wordt geleid door een bestuur, terwijl er gelukkig ook een aantal vrijwilligers actief is. Nadere informatie is altijd te verkrijgen, hetzij per email, post of telefoon. Houdt bij het benaderen van onze medewerkers altijd rekening met het feit dat ze als vrijwilliger betrokken zijn en dus in hun vrije tijd een bijdrage leveren! Telefonische contacten worden bij voorkeur niet bij nacht en ontij gezocht.

Als u een abonnement wil op de Loo-Kroniek, dan kunt u zich daarvoor aanmelden per email aan: [email protected] . De kosten bedragen € 20,- per jaar binnen Nederland. U wordt dan begunstiger van de stichting Loo-Archief. Bij opgave graag uw volledige naam- en adresgegevens opnemen en uw geboortedatum. Na aanmelding ontvangt u een verzoek tot betaling van de verschuldigde jaarbijdrage. Het eerstvolgende nummer van de Loo-Kroniek wordt u na verschijning toegestuurd. Abonnees van de Loo-Kroniek kunnen de Loo-Kroniek binnenkort ook in elektronische vorm downloaden.

Mocht u geïnteresseerd zijn in archiefonderzoek, dan kan daartoe een gemotiveerde aanvraag worden ingediend bij de secretaris.
Uw aanvraag zal worden beoordeeld. Bij instemming met uw verzoek zal een afspraak worden gemaakt voor een bezoek aan het Loo-archief, waar u inzicht kunt krijgen in de gegevens.
Zie voor de adressen: bestuur.