Archief

Onder dit menu is een aantal pagina’s te vinden over het archief.

Op de pagina <WAT IS ER TE VINDEN IN HET ARCHIEF> is een beschrijving in algemene termen opgenomen van de zaken die er te vinden zijn in het archief.

Op de pagina <MENSEN> zijn artikelen opgenomen over Loo-familieleden.

Op de pagina <PLAATSEN> zijn artikelen opgenomen over (geografische) plaatsen die van belang zijn of zijn geweest in verband met familieleden.

Op de pagina <DOCUMENTEN> zijn artikelen opgenomen over documenten die van belang zijn voor de familiegeschiedenis.