Stamboom

Onder dit menu vind je drie pagina’s die meer informatie geven over de stamboom vanuit verschillende invalshoeken.

Op de pagina <NEGEN EEUWEN FAMILIE VAN DE(R) LOO> is een beschrijving opgenomen van de herkomst van onze familie.

Op de pagina <WAPEN> wordt ingegaan op de geschiedenis en het actuele gebruik van de verschillende versies van het wapen.

Op de pagina <DIGITALE STAMBOOM> kan toegang gekregen worden tot ons digitale familiebestand.
Let op!
Die gegevens zijn – onder andere in verband met de Wet Bescherming Persoonsgegevens – alleen toegankelijk voor BEGUNSTIGERS en op speciaal verzoek voor niet-begunstigers die genealogisch onderzoek verrichten.