Stichting Loo-Archief

In 1958 heeft de Rotterdamse juwelier en bevlogen familie-historicus Joost A. M. van der Loo (1907-1985) de Stichting Loo-Archief opgericht. Doel van deze stichting is nog steeds “het verlevendigen van de band tussen de familieleden van de stichter.” Zo staat het in de statuten.

Activiteiten.

Hoe werkt de Stichting aan deze doelstelling? Onder meer door het beheer van een uitgebreid familie-archief. Dit is immers het collectieve geheugen van en voor de familie en dé bron om te weten hoe men familie van elkaar is. Foto’s, brieven, bidprentjes, getuigschriften en vele andere documenten geven een beeld van leden van de familie Van de (r) Loo door de eeuwen heen. Er is tevens een groeiende collectie familieportretten. Alles bij elkaar een unieke schat aan informatie voor familieleden. Maar ook voor onderzoekers, die iets willen weten over bepaalde Loo’s. Daarnaast is er een studiebibliotheek met boeken en tijdschriften op het gebied van genealogie, heraldiek en streekgeschiedenis. Jaarlijks verschijnt het familietijdschrift Loo-Kroniek, in een Nederlandse en in een Duitse editie.
Elke vijf jaar is er een druk bezochte familiereünie. Want naast het archief zijn er nog twee andere belangrijke speerpunten van de Stichting:
* het bevorderen van de contacten tussen de familieleden en
* het bijhouden en verbeteren van een digitale stamboom van de familie Van de(r) Loo.

Organisatie

Al dit werk wordt verzet door een grote groep vrijwilligers. Voor het beleid en de organisatie van de uitvoering daarvan is het bestuur verantwoordelijk, dat uit familieleden bestaat. De uitvoering zelf is in handen van werkgroepen en commissies. Zo is er een reüniecommissie, een archiefwerkgroep, een werkgroep IT en de redactiecommissie van de Loo-Kroniek. Van onschatbare waarde zijn verder de begunstigers, die met hun jaarlijkse donatie al dit werk mogelijk maken. Begunstigers ontvangen als tegenprestatie jaarlijks de Loo-Kroniek en periodiek de digitale Nieuwsbrief. Ook zijn zij gerechtigd deel te nemen aan familie-evenementen en hebben zij toegang tot de digitale stamboom.

Voorgeschiedenis

Familiezin en familiebewustzijn in de familie Van de(r) Loo dateren al van langer geleden. Contacten van familieleden met de Limburgse amateur-genealoog A. F. van Beurden hebben geleid tot de eerste genealogische publicatie over onze familie. Die publicatie verscheen in 1899 in het overigens nog steeds bestaande tijdschrift De Nederlandsche Leeuw. Enkele jaren eerder, in 1894 ontwierp Van Beurden de eerste stamboom in de familie. In 1922 werd in Hotel Robbers in Kleef de eerste familiereünie gehouden.

De kennis van de Loo-geschiedenis is aanzienlijk verdiept en verbreed door de in Essen (D) wonende en werkende jurist en historicus Leo van de Loo (1887-1958). Hij publiceerde twee boeken over de familiegeschiedenis (1918 en 1933), startte in 1934 de uitgave van een Duitstalig familietijdschrift “Loo-BLätter” en nam het initiatief tot het oprichten van een familievereniging (Loo-Verband). De politieke keuzes van Leo voor de Tweede Wereldoorlog maakten verdere samenwerking met de Nederlandse Loo’s onmogelijk.
Na de oorlog was het Joost van der Loo, die voortvarend – en nu onder Nederlandse vlag –  de draad weer oppakte.

Oprichter Joost van der Loo

Naast zijn werk als directeur-eigenaar van een gerenommeerd Rotterdams juweliersbedrijf en naast zijn grote gezin, maakte Joost tijd vrij voor zijn passie: familiegeschiedenis. Heel wat doorwrochte publicaties verschenen van zijn hand. Zo verscheen in het Vestisches Jahrbuch 1955 een artikel van zijn hand over de mogelijke afstamming van de Loo’s uit de familie Crampe. In 1965 publiceerde hij de genealogie van de familie Van de(r) Loo in de bekende serie van het Nederlands Patriciaat (blauwe boekje). Nog net voor zijn overlijden heeft hij de vreugde beleefd van het verschijnen van zijn levenswerk: de twee delen over de genealogie van ‘die Herren Stecke’. Wellicht een misleidende titel, want ook de dames Stecke krijgen de nodige aandacht. Eén van die dames was trouwens de echtgenote van Wessel vamme Loe (ca. 1350), de stamvader aller Loe’s en Loo’s. Nog tijdens zijn leven heeft Joost van der Loo een omvangrijk archief met familiepapieren opgebouwd. Om hiervoor en voor zijn passie van het verlevendigen en verdiepen van de familieband een goede structuur op te zetten, heeft hij in 1958 de Stichting Loo-Archief opgericht. De familie is hem hiervoor nog altijd zeer erkentelijk.